TEST - VĚKEM PODMÍNĚNÁ MAKULÁRNÍ DEGENERACE

Co je to věkem podmíněná makulární degenerace

Návod k použití Amslerovy mřížky

  • Amslerova mřížka je čtvercová síť s fixačním bodem, která testuje správnou funkci makuly - žluté skvrny.
  • Pokud používáte korekci na čtení (brýle nebo kontaktní čočky), provádějte tento test s použitím této korekce.
  • Pozorujte mřížku v dobře osvětlené místnosti ze vzdálenosti asi 40 cm.
  • Fixujte svůj pohled na černý bod uprostřed obrázku, nepohybujte okem po celé čtvercové síti.
  • Sledujte, zda vidíte čtvercovou síť jako pravidelnou, zda některé čtverečky nejsou deformovány.
  • Proveďte zkoušku pro každé oko zvlášť.
  • Zjistíte-li jakoukoliv změnu na čvetrové síti, ihned to oznamte svému očnímu lékaři. K výraznému a nevratnému zhoršení může dojít u vlhké formy VPMD během několika týdnů.

Amslerova mřížka

UPOZORNĚNÍ: Tento test je pouze orientační, při jakékoliv pochybnosti navštivte svého očního lékaře.